Przedstawiam w jednym miejscu wszystkie często powtarzające się pytania. Liczę, że znajdziesz odpowiedzi na podstawowe kwestie dotyczące możlwiego zakresu wsparcia dla ciebie. 

Czy wykonujecie projekty techniczne mikroinstalacji?

Nie. Nasze kompetencji obejmują wyłącznie instalacje solarne powyżej 50kWp.

Czy posiadacie do sprzedaży gotowe projekty w celach inwestycyjnych?

Nie. Wszystkie projekty na dzierżawionych gruntach realizujemy własnym kosztem i staraniem. 

Czy zajmujecie się budową instalacji fotowoltaicznych?

Tak. Jednakże podejmujemy się budowy wyłącznie systemów autorskich tzn. wywodzących się z naszej firmy.

Czy opiniujecie projekty pod względem bezpieczeństwa pożarowego?

Tak. Każdy projekt budowlany wywodzący się z naszej pracowni jest uzgadniany w odpowiednim rzeczoznawcą. 

Czy wykonujecie raporty oddziaływania instalacji fotowoltaicznych na środowisko?

Tak. Realizujemy w sposób kompleksowy procedury środowiskowe. 

Czy przygotowujecie wnioski o warunki zabudowy elektrowni fotowoltaicznych?

Tak. Realizujemy w sposób kompleksowy procedury budowlane.

Czy wykonujecie opinie konstrukcyjne dotyczące wytrzymałości dachu budynku?

Tak. W ramach zlecenia projektu budowlanego nasz zespół konstrukcyjny dokonuje niezbędnych analiz wytrzymałościowych. 

Czy wykonujecie badania geotechniczne podłoża gruntowego pod farmy fotowoltaiczne?

Bezwzględnie! Takie badania są absolutnie niezbędne do projektu budowlanego. 

Czy wykonujecie obliczenia statyczne konstrukcji wsporczych pod panele?

Oczywiście! Takie obliczenia stanowią fragment naszego projektu budowlanego.

Czy nadzorujecie budowy systemów solarnych?

Tak. W ofercie posiadamy cały zestaw wielobranżowych nadzorów budowlanych.